Årets Unga Företagare: Mattis Söderlund, KM Telesystem AB

Motivering:
”Genom ett tryggt ledarskap och en långsiktig innovativ satsning har företagaren lyckats etablera sig på en marknad med hård konkurrens.”


Årets Unga Löfte: Mimmi Sohlin, Line Skogheim, Wilma Ulander, SnowRollers UF

Motivering:
”Genom ett strategiskt och målinriktat arbete över programgränser har årets Unga Löfte upparbetat en stadig kundkrets och därmed tillsammans uppnått goda resultat.”


Årets Startup: Peter Antonsson, AntonFrans AB

Motivering:
”En satsning på hållbara kvalitétsprodukter samt en önskan om att få människan att göra medvetna val, vill han göra skillnad.”


Årets Anti Jante: Jonas Högstedt

Motivering:
”En entreprenör med hög servicenivå som har förmåga att dela med sig av sin kunskap är han en förebild och god ambassadör för Timrå kommun.”


Årets Kreativa Näring: Peter och Malin Jansson, Midlanda Restaurang och Konferens

Motivering:
”Lyhörda och snabbfotade anpassar de verksamheten, skapar ny efterfrågan med kvalité, och har kundnöjdhet i fokus.”


Årets Företagare: Christian Blomberg, Västernorrlands utveckling & omvårdnad AB

Motivering:
”Med stolthet och kraft har han byggt upp en växande verksamhet i en bransch med människan i fokus. En visionär företagare som skapar många arbetstillfällen i Timrå kommun.”


Årets Nyföretagare/Rookie: Örjan och Lars Nordström, Nordström El i Sundsvall AB

Motivering:
”Entreprenörer som satsar och har på kort tid lyckats bygga upp ett företag med god likviditet. Med strömmen går de mot en ljus framtid.”


Årets Hedersomnämnande: Ingela Ekebro

Motivering:
”Genom framtidstro och sinne för stora vackra industrier har hon bidragit till era starkt växande företag och många nya arbetstillfällen. Med glädje och förmåga att ständigt förbättra skapar hon världens största barrmassafabrik i Timrå kommun.”