Årets Unga företagare – Hovslagare Elin Nordmark: Elin Nordmark
En kreativ, nytänkande och innovativ företagare som är en god ambassadör för yrket. Det finns
en ambition att hela tiden utveckla sitt företag och kunden står alltid i fokus.


Årets Unga löfte – Pre Wrap Sport UF: Kristina Dahlin, Linnéa Jensen, Wilma Söderberg, Linn Harrvik & Wilma Berggren
Med affärsmässighet visar dessa unga entreprenörer på en förmåga att utvecklas och att hitta
lösningar på ett problem. Det är en inspiration för fler ungdomar i Timrå att se detta UF företag lyckas.


Årets Startup – Applena: Victoria Mohlen, Emma Backberg
Med en tydlig och transparent affärsmodell som har skapat en produkt för att stärka föreningars ekonomi. Genom sitt innovativa nytänkande har man skapat en produkt som är lätt att sprida och ger stor valfrihet för alla.


Årets uppstickare – Sunds Fibertech: Lars Eklund & Kenth Eklund
Med ett snabbväxande bolag med global verksamhet och genom ett stort engagemang och ambassadörskap
för Timrå, har dessa drivande entreprenörer tagit initiativ till att stärka lokala samarbeten.


Årets kreativa näring – Logen i Lövberg: Mats Englund
För ett starkt personligt engagemang och mod som attraherar besökare från när och fjärran. Genom att engagera
en hel bygd sätter denna företagare Timrå på kartan på ett unikt sätt.


Årets nyföretagare/Rookie – Timrå Golf Academy: Niklas Dahlgren & Peter Forsgren
För ett nyskapande och nytänkande som med modern teknik driver en unik verksamhet som attraherar
besökare. Bidrar starkt till att sätta Timrå och regionen på kartan.


Årets företagare – Krigsbygård: Jens Johansson & Lilian Lagergren
Med stort mod investeras för en hållbar framtid i en bransch som är en av världens äldsta. Företagarna är
goda förebilder och ambassadörer för både sitt yrke och för Timrå Kommun.


Årets Hedersomnämnande – Pernilla Eurenius
Årets ambassadör har en unik drivkraft som engagerar, skapar affärer och vidgar nätverken, nätverk som inkluderar och välkomnar, alla ska få vara med. Årets ambassadör sätter Timrå på kartan i hela Sverige och är en förebild och inspiratör såväl för ung som gammal. Årets ambassadör lever och personifierar Timråandan.