Kvalificeringsprocessen

 Så här går det till :

Nomineringarna till Årets Guldstegekandidater ske av jurygrupper, allmänheten företagare och prisvärdar. Allmänheten och företagare får möjlighet att nominera kandidater till de olika kategorierna på webben.

Omröstningen är endast vägledande för juryn.

  • Styrgruppen fastställer de slutliga kandidaterna. Detta gäller för alla kategorier utom Årets Hedersomnämnande, där Näringslivskontoret ensamt utser vinnaren. Kandidaterna i varje kategori kollas i UC för att säkerställa att kriterier uppfylls. När det gäller kategorin Årets Företagare kontaktar vi direkt till Företagarna Riks för att säkerställa att kandidaterna är godkända enligt deras kriterier.
  • Slutgiltigt nominerade kandidater publiceras på www.guldstegen.se