Årets Företagare:
Kriterier – företagaren ska:

Äga & Driva
Företagaren
ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Länk till Företagarnas hemsida med kriterier och vidare information om kategorin Årets Företagare 


Årets Unga Företagare:
Kriterier – företagaren ska:

Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Länk till Företagarnas hemsida med kriterier och vidare information om kategorin Årets Unga Företagare


Årets Nyföretagare/Rookie:
Kriterier: Företagarens affärsidé bedöms som utvecklingsbar och ha goda entreprenörsegenskaper. Bolaget skall vara högst 3 år från bildandet och ha sitt säte i Timrå kommun.


Årets Uppstickare:
Kriterier: En Uppstickare ska agera utmanande/inspirerande på ett sådant sätt som lockar andra och bidra till ett positivt företagsklimat i Timrå.


Årets Kreativa Näring:
Kreativa näringar definieras som ett område som spänner över flera sektorer, såsom: näringsliv, turism, handel, kultur, kulturarv och medier.
Kriterier: Företagaren ska driva sitt företag i Timrå kommun och vara nytänkande i sin verksamhet. Verksamheten ska ha tillväxtpotential, ha drivits i minst två år och drivas på kommersiella grunder med fokus på utveckling och marknadsföring.


Årets Startup:
En startup är ett företag i tidig fas med potential att göra en snabb tillväxtresa. Marknaden är ofta global och idén innovativ. ”Årets Startup” uppmärksammar våra modigaste entreprenörer – de som går i bräschen för att erövra de största segrarna, men som också tar de största riskerna på vägen mot utveckling och framgång.
Kriterier: Företagaren ska vara nytänkande och ha förmåga att etablera sig på marknaden. Verksamheten ska vara hållbar, innovativ och ha goda chanser att lyckas.


Årets Unga Löfte:
Årets Unga Löfte är en  kategori med syfte att lyfta ungas lust och kreativitet för entreprenörskap/ ledarskap samt stärka samarbetet mellan skola och näringsliv. Nominerade söks bland Sommarlov-, UF-entreprenörer och övriga unga som visar vilja och lust att driva verksamhet.
Kriterier: Företagaren/entreprenören får vara högst 20 år och verksamheten ska i huvudsak bedriva i Timrå kommun. Företagaren ska ha stor drivkraft och verksamheten ska genomföras på kommersiella grunder